قیمت اتصالات

قیمت اتصالات

لیست قیمت اتصالات دنده ای توپی (برزیل)

 

ردیف نام محصول “1/2 “3/4 “1 “1/4 1 “1/2 1 “2
1 زانو 90/000 120/000 185/000 250/000 350/000 830/000
2 چپقی 92/000 125/000 190/000 260/000 360/000 840/000
3 سراه 94/000 130/000 195/000 280/000 370/000 860/000
4 بوشن لبه دار 78/000 98/000 130/000 200/000 220/000 440/000
5 مغزی 80/000 105/000 140/000 220/000 230/000 550/000
6 درپوش 35/000 45/000 65/000 115/000 170/000 200/000
7 مهره ماسوره گالوانیزه 250/000 390/000 460/000 780/000 980/000 1/800/000
8 مهره ماسوره سیاه 220/000 350/000 420/000 720/000 900/000 1/600/000
9 روپیچ 98/000 115/000 185/000 230/000
10 زانو 45 درجه 90/000 120/000 185/000 250/000 350/000 830/000
11 چپقی 45 درجه 92/000 125/000 190/000
12 سراه تبدیلی”3/4 150/000
13 سراه تبدیلی”1 220/000 220/000
14 سراه تبدیلی”1/4 1 320/000 320/000 320/000
15 سراه تبدیلی”1/2 1 400/000 400/000 400/000 400/000
16 سراه تبدیلی”2 900/000 900/000 900/000 900/000 900/000
17 سراه تبدیلی”1/2 2 1/400/000 1/400/000 1/400/000 1/400/000
18 سراه تبدیلی”3 1/800/000 1/800/000 1/800/000 1/800/000
19 سراه تبدیلی”4 2500/000
20 تبدیل “3/4 65/000
21 تبدیل “1 115/000 115/000
22 تبدیل “1/4 1 170/000 170/000 170/000
23 تبدیل “1/2 1 185/000 185/000 185/000 185/000
24 تبدیل “2 250/000 250/000 250/000 250/000 250/000
25 تبدیل “1/2 2 450/000 450/000 450/000 450/000
26 تبدیل “3 700/000 700/000
27 تبدیل “4 1/000/000
28 تبدیل “5

لیست قیمت اتصالات دنده ای توپی (برزیل)

 

ردیف نام محصول “2 1/2 “3 “4 “5 “6
1 زانو 1/200/000 1/300/000 2/100/000 3/500/000 4/600/000
2 چپقی 1/250/000 1/400/000 2/200/000
3 سراه 1/300/000 1/500/000 2/300/000 5/000/000
4 بوشن لبه دار 750/000 980/000 1/200/000 2/750/000 3/500/000
5 مغزی 800/000 1/050/000 1/300/000 3/000/000 3/800/000
6 درپوش 520/000 580/000
7 مهره ماسوره گالوانیزه 3/000/000 3/500/000 4/400/000
8 مهره ماسوره سیاه 2/850/000 3/200/000 4/000/000
9 روپیچ
10 زانو 45 درجه 1/200/000 1/300/000 2/100/000
11 چپقی 45 درجه
12 سراه تبدیلی”3/4
13 سراه تبدیلی”1
14 سراه تبدیلی”1/4 1
15 سراه تبدیلی”1/2 1
16 سراه تبدیلی”2
17 سراه تبدیلی”1/2 2
18 سراه تبدیلی”3 1/800/000
19 سراه تبدیلی”4 2/500/000 2/500/000
20 تبدیل “3/4
21 تبدیل “1
22 تبدیل “1/4 1
23 تبدیل “1/2 1
24 تبدیل “2
25 تبدیل “1/2 2
26 تبدیل “3 700/000
27 تبدیل “4 1/000/000 1/000/000
28 تبدیل “5 1/200/000

لیست قیمت مک (MECH)

 

نام محصول “1/2 “3/4 “1 “1/4 1 “1/2 1 “2 “1/2 2 “3
بوشن 4/750 11/000 12/700 18/000 21/000 42/000 74/000 90/000
زانو 5/300 11/700 19/000 27/500 35/000
چپقی 5/800 19/000 26/500 35/000 80/000 107/000 128/000
سه راه 9/500 21/000 27/500 39/500 84/000 117/000 154/000
درپوش 3/200 4/200 64/00 10/700 15/000 18/000 48/000 53/000
مغزی 4/750 11/000 15/300 22/500 23/500
مهره ماسوره 16/500 32/000 42/500 69/000 255/000 286/000
مهره سیاه 32/000 39/000 59/000 112/000 190/000 2333/000
روپیچ توپیچ 4/800 8/500 13/000 19/000 23/500 43/000 58/500 85/000
زانو 45 درجه 12/000 19/000 27/500 35/000 74/000 107/000 128/000
چپقی 45 درجه 5/400 12/200 19/000 26/500 35/000 80/000 107/000 128/000
تبدیل “1/2*”3/4 4300 سه راه تبدیل “1/2*”3/4 12/800
تبدیل مختلف *”1 9/000 سه راه تبدیل مختلف *”1 22/500
تبدیل مختلف *”1/4 1 16/000 سه راه تبدیل مختلف *”1/4 1 32/000
تبدیل مختلف *”1/2 1 17/000 سه راه تبدیل مختلف *”1/2 1 39/000
تبدیل مختلف *”2 23/500 سه راه تبدیل مختلف *”2 85/000
تبدیل مختلف *”1/2 2 48/000 سه راه تبدیل مختلف *”1/2 2 117/000
تبدیل مختلف *”3 69/000 سه راه تبدیل مختلف *”3 154/000
تبدیل مختلف *”4 96/000 سه راه تبدیل مختلف *”4 235/000

 

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>