قیمت اتصالات

قیمت اتصالات

لیست قیمت اتصالات دنده ای توپی (برزیل)

 

ردیف نام محصول “1/2 “3/4 “1 “1/4 1 “1/2 1 “2
1 زانو 90/000 120/000 185/000 250/000 350/000 830/000
2 چپقی 92/000 125/000 190/000 260/000 360/000 840/000
3 سراه 94/000 130/000 195/000 280/000 370/000 860/000
4 بوشن لبه دار 78/000 98/000 130/000 200/000 220/000 440/000
5 مغزی 80/000 105/000 140/000 220/000 230/000 550/000
6 درپوش 35/000 45/000 65/000 115/000 170/000 200/000
7 مهره ماسوره گالوانیزه 250/000 390/000 460/000 780/000 980/000 1/800/000
8 مهره ماسوره سیاه 220/000 350/000 420/000 720/000 900/000 1/600/000
9 روپیچ 98/000 115/000 185/000 230/000
10 زانو 45 درجه 90/000 120/000 185/000 250/000 350/000 830/000
11 چپقی 45 درجه 92/000 125/000 190/000
12 سراه تبدیلی”3/4 150/000
13 سراه تبدیلی”1 220/000 220/000
14 سراه تبدیلی”1/4 1 320/000 320/000 320/000
15 سراه تبدیلی”1/2 1 400/000 400/000 400/000 400/000
16 سراه تبدیلی”2 900/000 900/000 900/000 900/000 900/000
17 سراه تبدیلی”1/2 2 1/400/000 1/400/000 1/400/000 1/400/000
18 سراه تبدیلی”3 1/800/000 1/800/000 1/800/000 1/800/000
19 سراه تبدیلی”4 2500/000
20 تبدیل “3/4 65/000
21 تبدیل “1 115/000 115/000
22 تبدیل “1/4 1 170/000 170/000 170/000
23 تبدیل “1/2 1 185/000 185/000 185/000 185/000
24 تبدیل “2 250/000 250/000 250/000 250/000 250/000
25 تبدیل “1/2 2 450/000 450/000 450/000 450/000
26 تبدیل “3 700/000 700/000
27 تبدیل “4 1/000/000
28 تبدیل “5

لیست قیمت اتصالات دنده ای توپی (برزیل)

 

ردیف نام محصول “2 1/2 “3 “4 “5 “6
1 زانو 1/200/000 1/300/000 2/100/000 3/500/000 4/600/000
2 چپقی 1/250/000 1/400/000 2/200/000
3 سراه 1/300/000 1/500/000 2/300/000 5/000/000
4 بوشن لبه دار 750/000 980/000 1/200/000 2/750/000 3/500/000
5 مغزی 800/000 1/050/000 1/300/000 3/000/000 3/800/000
6 درپوش 520/000 580/000
7 مهره ماسوره گالوانیزه 3/000/000 3/500/000 4/400/000
8 مهره ماسوره سیاه 2/850/000 3/200/000 4/000/000
9 روپیچ
10 زانو 45 درجه 1/200/000 1/300/000 2/100/000
11 چپقی 45 درجه
12 سراه تبدیلی”3/4
13 سراه تبدیلی”1
14 سراه تبدیلی”1/4 1
15 سراه تبدیلی”1/2 1
16 سراه تبدیلی”2
17 سراه تبدیلی”1/2 2
18 سراه تبدیلی”3 1/800/000
19 سراه تبدیلی”4 2/500/000 2/500/000
20 تبدیل “3/4
21 تبدیل “1
22 تبدیل “1/4 1
23 تبدیل “1/2 1
24 تبدیل “2
25 تبدیل “1/2 2
26 تبدیل “3 700/000
27 تبدیل “4 1/000/000 1/000/000
28 تبدیل “5 1/200/000

لیست قیمت مک (MECH)

 

نام محصول “1/2 “3/4 “1 “1/4 1 “1/2 1 “2 “1/2 2 “3
بوشن 4/750 11/000 12/700 18/000 21/000 42/000 74/000 90/000
زانو 5/300 11/700 19/000 27/500 35/000
چپقی 5/800 19/000 26/500 35/000 80/000 107/000 128/000
سه راه 9/500 21/000 27/500 39/500 84/000 117/000 154/000
درپوش 3/200 4/200 64/00 10/700 15/000 18/000 48/000 53/000
مغزی 4/750 11/000 15/300 22/500 23/500
مهره ماسوره 16/500 32/000 42/500 69/000 255/000 286/000
مهره سیاه 32/000 39/000 59/000 112/000 190/000 2333/000
روپیچ توپیچ 4/800 8/500 13/000 19/000 23/500 43/000 58/500 85/000
زانو 45 درجه 12/000 19/000 27/500 35/000 74/000 107/000 128/000
چپقی 45 درجه 5/400 12/200 19/000 26/500 35/000 80/000 107/000 128/000
تبدیل “1/2*”3/4 4300 سه راه تبدیل “1/2*”3/4 12/800
تبدیل مختلف *”1 9/000 سه راه تبدیل مختلف *”1 22/500
تبدیل مختلف *”1/4 1 16/000 سه راه تبدیل مختلف *”1/4 1 32/000
تبدیل مختلف *”1/2 1 17/000 سه راه تبدیل مختلف *”1/2 1 39/000
تبدیل مختلف *”2 23/500 سه راه تبدیل مختلف *”2 85/000
تبدیل مختلف *”1/2 2 48/000 سه راه تبدیل مختلف *”1/2 2 117/000
تبدیل مختلف *”3 69/000 سه راه تبدیل مختلف *”3 154/000
تبدیل مختلف *”4 96/000 سه راه تبدیل مختلف *”4 235/000

 

 

 

 

قیمت شیرآلات

قیمت شیرآلات

به دلیل نوسانات قیمت لطفا با کارشناسان ما تماس بگیرید. همچنین جهت مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد شیرآلات کلیک نمایید.

لیست قیمت شیرآلات برنجی امین

نام کالا“1/2“3/4“1“11/4“11/2“2قیمت
شیر گازی برنجی امین######تماس بگیرید
شیر قفل شونده امین###تماس بگیرید

لیست قیمت شیرآلات سیم ایتالیا

“10

نام کالاشرح“2“21/2“3“4“5“6“8“10“12قیمت
شیر بالانس فلنچی اوریفیس سیم ایتالیاSIM3739B-PN16-10T0120C#########تماس بگیرید

لیست قیمت شیرآلات فاراب

نام کالاشرح“2“21/2“3“4“5“6“8“10“12“14“16
شیر فلکه کشویی اورینگی فارابF4-PN10(آب سرد و گرم)##########
شیر فلکه کشویی گرافیتی فارابF4-PN10(آب داغ)###########
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فارابF4-PN16(آب سرد و فاضلاب)##########
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فارابF5-PN16(آب سرد و گرم)###########
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فارابF5-PN16(آب داغ)###########
شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فارابF1-PN16(آب سرد و گرم)###########
شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فارابF6-PN16(آب سرد و فاضلاب)#######
شیر صافی با توری استیل فارابF1-PN16(آب داغ)###########
شیر سوپاپی (سوزنی) رینگ استیل فارابF1-PN16(آب داغ)###########

لیست قیمت شیرآلات کیتز

نام کالا“1/2“3/4“1“11/4“11/2“2“21/2“3قیمت
شیر فلکه کشویی کیتز########تماس بگیرید

لیست قیمت شیر آلات کیز ایران

نام کالاشرح“1/2“3/4“1“1/14“1/12“2“21/2“3قیمت
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایرانPN16-0to200C#######3تماس بگیرید
شیر فلکه کشویی برنجی آریا ایرانPN16-0to200C######تماس بگیرید
شیر صافی برنجی کیز ایرانPN16-0to150C######تماس بگیرید
شیر سوزنی سوپاپی برنجی کیز ایرانPN16-0to180C#تماس بگیرید
شیر یکطرفه خودکار دریچه ای برنجی کیز ایرانPN16-0to200C######تماس بگیرید
شیر یکطرفه فنری برنجی کیز ایرانPN16-0to200C######تماس بگیرید
شیر یکطرفه دریجه ای روپیچ کیز ایرانPN16-0to150Cتماس بگیرید
شیر توپی کلکتوری روپیچ کیز ایرانPN16-0to150C##تماس بگیرید
شیر کوپلی کیز ایران “16-1/2PN16-0to150Cتماس بگیرید
شیر پیسوار(فیلتر دار) کیز ایران “1* 1/2*2PN16-0to80Cتماس بگیرید
شیر پیسوار(فیلتر دار) کیز ایران “3* 1/2*8PN16-0to80Cتماس بگیرید
شیر آتش نشانی کیز ایرانPN16-0to80C#تماس بگیرید
فیلتر گاز کیز ایرانتماس بگیرید
شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمانتماس بگیرید

 لیست قیمت شیر آلات میراب

نام کالا“2“21/2“3“4“5“6“8“10“12“14قیمت
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10##########تماس بگیرید
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16##########تماس بگیرید
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10##########تماس بگیرید
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16##########تماس بگیرید
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی گلاب ولو) میراب PN10##########تماس بگیرید
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی گلاب ولو) میراب PN16##########تماس بگیرید
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN10#######تماس بگیرید
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN16#######تماس بگیرید
شیر صافی تیپY میراب PN10##########تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنچ (ویفری) اهرمی میراب PN10#######تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنچ (ویفری) اهرمی میراب PN16#######تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنچ (ویفری) گیر بکسی میراب PN10##########تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنچ (ویفری) گیربکسی میراب PN16##########تماس بگیرید
شیر صافی تیپY میراب PN16#########تماس بگیرید

قیمت لوله درزدار

قیمت لوله های درز دار

به دلیل نوسانات قیمت لطفا با کارشناسان ما تماس بگیرید. همچنینجهت مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد لوله های درز دار کلیک نمایید.

لیست قیمت لوله گازی سپنتا تهران

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1 560/000
2 “3/4  1 677/000
3 “1  1 890/000
4 “1/4 1  1 1/240/000
5 “1/2 1  1 1/480/000
6 “2  1 1/820/000
7 “1/2 2  1 2/150/000
8 “3  1 2/850/000
9 “4  1 4/710/000
10  “5  1 7/300/000

لیست قیمت لوله گازی سپاهان تهران

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1 588/000
2 “3/4  1 710/000
3 “1  1 934/500
4 “1/4 1  1 1/302/000
5 “1/2 1  1 1/554/000
6 “2  1 1/911/000
7 “1/2 2  1 2/257/500
8 “3  1 2/992/500
9 “4  1 4/945/500
10 “5 1 7/665/000

لیست قیمت لوله گازی آریاوا

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1 551/000
2 “3/4  1 666/845
3 “1  1 876/650
4 “1/4 1  1 1/221/400
5 “1/2 1  1 1/457/800
6 “2  1 1/792/700
7 “1/2 2  1 2/117/750
8 “3  1 2/807/250
9 “4 1 4/639/350
10 “5 1 7/190/500

لیست قیمت لوله گازی مرند

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1 568/400
2 “3/4  1 687/155
3 “1  1 903/350
4 “1/4 1  1 1/258/600
5 “1/2 1  1 1/502/200
6 “2  1 1/847/300
7 “1/2 2  1 2/182/250
8 “3  1 2/892/750
9 “4  1 4/780/650
10  “5  1 7/409/500

لیست قیمت لوله گازی سپنتا API

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1 تماس بگیرید
2 “3/4  1 تماس بگیرید
3 “1  1 تماس بگیرید
4 “1/4 1  1 تماس بگیرید
5 “1/2 1  1 تماس بگیرید
6 “2  1 تماس بگیرید
7 “1/4 2  1 تماس بگیرید
8 “3  1 تماس بگیرید

لیست قیمت لوله گازی سپاهان API

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1 تماس بگیرید
2 “3/4  1 تماس بگیرید
3 “1  1 تماس بگیرید
4 “1/4 1  1 تماس بگیرید
5 “1/2 1  1 تماس بگیرید
6 “2  1 تماس بگیرید
7 “1/4 2  1 تماس بگیرید
8 “3  1 تماس بگیرید

لیست قیمت لوله جدار چاه

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “6(5میل)  1 8/370/000
2 “6(6میل)  1 10/200/000
3 “6(7میل)  1 15/700/000
4 “8(6میل)  1 13/650/000
5 “8(7میل)  1 15/300/000
6 “8(8میل)  1 24/500/000
7 “10(6میل)  1 13/600/000
8 “10(7میل)  1 17/000/000
9 “10(8میل) 19/500/000
10 “10(9میل) 32/400/000
11 “12(6میل) 19/500/000
12 “12(8میل) 26/500/000
13 “12(10میل) 34/200/000

لیست قیمت لوله داربستی

ردیف سایز ضخامت شاخه قیمت
1 “1/2 1 2  1 تماس بگیرید
2 “1/2 1 2.35  1 تماس بگیرید
3 “1/2 1 2.5  1 تماس بگیرید
قیمت نبشی

قیمت نبشی

به دلیل نوسانات قیمت لطفا با کارشناسان ما تماس بگیرید. همچنین جهت مشاهده اطلاعات بیشتر درباره نبشی کلیک نمایید.

 لیست قیمت نبشی

ردیفنام محصولسایزضخامتقیمت
1نبشی اسپیرال 2*25*25 6متری ST37 25*252تماس بگیرید
2نبشی اسپیرال 2*30*30 6متری ST3730*302تماس بگیرید
3نبشی ناب تبریز 5*45*45 6متری ST3745*455تماس بگیرید
4نبشی اسپیرال 2*40*40 6متری ST3740*402تماس بگیرید
5نبشی اسپیرال 2*50*50 6متری ST3750*504تماس بگیرید
6نبشی ناب تبریز 3*60*60 6متری ST3760*604تماس بگیرید
7نبشی ناب تبریز 4*70*70 6متری ST3770*704تماس بگیرید
8نبشی ناب تبریز 3*80*80 6متری ST3780*806تماس بگیرید
9نبشی آریان فولاد 10*100*100 6متری ST37100*10010تماس بگیرید
10نبشی آریان فولاد 10*120*120 6متری ST37120*12012تماس بگیرید

لیست قیمت ناودانی

ردیفنام محصولسایزقیمت
1ناودانی سبک 5 اسپیرال 6 متری5تماس بگیرید
2ناودانی سبک 6 اسپیرال 6 متری6تماس بگیرید
3ناودانی سبک 8 فولادی 6 متری8تماس بگیرید
4ناودانی سبک 10 فولادی 6 متری10تماس بگیرید
4ناودانی ناب تبریز 12- 6 متری12تماس بگیرید
5ناودانی ناب تبریز14- 6 متری14تماس بگیرید
6ناودانی ناب تبریز16- 6 متری16تماس بگیرید
7ناودانی 18 اروپا 12 متری18تماس بگیرید
8ناودانی 20 اروپا 12 متری20تماس بگیرید

قیمت لوله مانیسمان

قیمت لوله مانیسمان

به دلیل نوسانات قیمت لطفا با کارشناسان ما تماس بگیرید. برای مشاهده اطلاعات بیشتر درباره لوله مانیسمان کلیک نمایید.

لیست قیمت لوله مانیسمان چین رده 40

ردیف سایز شاخه وزن(کیلو) قیمت
1 “1/2  1  7.2 1/464/500
2 “3/4  1  9.5 1/767/500
3 “1  1  14.5 1/767/500
4 “1/4 1  1  6 2/878/500
5 “1/2 1  1  24 2/908/800
6 “2  1  32  4/221/800
7 “1/2 2  1  52 5/959/000
8 “3  1  65 7/726/500
9 “4  1  95 11/615/000
10  “5  1  132 17/776/000
11 “6  1  165 25/250/000
12  “8  1  252 43/228/000
13  “10  1  360 54/540/000
14  “12  1  460  تماس بگیرید
15  “14  1  570   تماس بگیرید
16  “16  1  730   تماس بگیرید

لیست قیمت لوله مانیسمان چین رده 20

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1 1/363/500
2 “3/4  1 1/717/000
3 “1  1 1/666/500
4 “1/4 1  1  2/242/200
5 “1/2 1  1 2/727/000
6 “2  1 3/413/800
7 “1/2 2  1 4/221/800
8 “3  1  5/807/500
9 “4  1 9/797/000
10  “5  1 16/160/000
11 “6  1 16/160/000
12 “8 1 تماس بگیرید

لیست قیمت لوله مانیسمان چین رده 80

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1 2/121/000
2 “3/4  1 3/080/500
3 “1  1 3/636/000
4 “1/4 1  1 3/484/500
5 “1/2 1  1 7/070/000
6 “2  1 9/191/000
7 “1/2 2  1  12/625/000
8 “3  1 17/675/000
9 “4  1 29/290/000
10 “5 1 26/765/000
11 “6 1 41/915/000
12 “8 1 57/570/000
13 “10 1 هر کیلو181/800
14 “12 1 تماس بگیرید
15 “14 1 تماس بگیرید
16 “16 1 تماس بگیرید

لیست قیمت لوله مانیسمان اهوازی رده 20

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1
2 “3/4  1
3 “1  1 1/616/000
4 “1/4 1  1
5 “1/2 1  1
6 “2  1 3/434/000
7 “1/2 2  1
8 “3  1 5/524/000
9 “4  1
10  “5  1 14/483/000
11 “6  1

لیست قیمت لوله مانیسمان اهوازی رده 40

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1
2 “3/4  1
3 “1  1 1/828/000
4 “1/4 1  1
5 “1/2 1  1 2/838/000
6 “2  1 4/100/600
7 “1/2 2  1 5/979/200
8 “3  1 8/080/000
9 “4  1 12/120/000
10  “5  1 17/523/500
11 “6  1

لیست قیمت لوله آتش نشانی رده 20

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1 1/464/500
2 “3/4  1 1/818/000
3 “1  1 1/818/000
4 “1/4 1  1  2/272/500
5 “1/2 1  1 2/828/000
6 “2  1 2/787/500
7 “1/2 2  1 4/292/500
8 “3  1  6/060/000
9 “4  1 9/797/000
10  “5  1 16/362/000
11 “6  1 16/362/000
12 “8 1 34/138/000

لیست قیمت لوله آتش نشانی رده 40

ردیف سایز شاخه وزن(کیلو) قیمت
1 “1/2  1  7.2 1/535/000
2 “3/4  1  9.5 1/969/500
3 “1  1  14.5 2/020/000
4 “1/4 1  1  6 2/727/000
5 “1/2 1  1  24 3/030/000
6 “2  1  32  4/343/000
7 “1/2 2  1  52 6/262/000
8 “3  1  65 7/979/000
9 “4  1  95 11/110/000
10  “5  1  132 18/685/000
11 “6  1  165 20/503/000
12  “8  1  252 35/754/000
13  “10  1  360 48/985/000
14  “12  1  460  تماس بگیرید
15  “14  1  570   تماس بگیرید
16  “16  1  730   تماس بگیرید

لیست قیمت لوله مانیسمان کاوه رده 20

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1
2 “3/4  1
3 “1  1 1/900/000
4 “1/4 1  1 2/400/000
5 “1/2 1  1 2/900/000
6 “2  1 3/800/000
7 “1/2 2  1 4/800/000
8 “3  1 6/200/000
9 “4  1 9/800/000

لیست قیمت لوله مانیسمان کاوه رده 40

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1
2 “3/4  1
3 “1  1 2/100/000
4 “1/4 1  1 2/750/000
5 “1/2 1  1 3/400/000
6 “2  1 4/400/000
7 “1/2 2  1 6/300/000
8 “3  1 8/300/000
9 “4  1 11/200/000

لیست قیمت لوله مانیسمان اروپایی

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1 تماس بگیرید
2 “3/4  1 تماس بگیرید
3 “1  1 تماس بگیرید
4 “1/4 1  1 تماس بگیرید
5 “1/2 1  1 تماس بگیرید
6 “2  1 تماس بگیرید
7 “1/4 2  1 تماس بگیرید
8 “3  1 تماس بگیرید
9 “4  1 تماس بگیرید
10  “5  1 تماس بگیرید
11 “6  1 تماس بگیرید
قیمت لوله گالوانیزه

قیمت لوله گالوانیزه

به دلیل نوسانات قیمت لطفا با کارشناسان ما تماس بگیرید. همچنین برای مشاهده اطلاعات بیشتر درباره لوله گالوانیزه کلیک نمایید.

لیست قیمت لوله گالوانیزه ساوه

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1 تماس بگیرید
2 “3/4  1 تماس بگیرید
3 “1  1 تماس بگیرید
4 “1/4 1  1 تماس بگیرید
5 “1/2 1  1 تماس بگیرید
6 “2  1 تماس بگیرید
7 “1/4 2  1 تماس بگیرید
8 “3  1 تماس بگیرید
9 “4  1 تماس بگیرید

لیست قیمت لوله گالوانیزه درپاد

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1 تماس بگیرید
2 “3/4  1 تماس بگیرید
3 “1  1 تماس بگیرید
4 “1/4 1  1 تماس بگیرید
5 “1/2 1  1 تماس بگیرید
6 “2  1 تماس بگیرید

لیست قیمت لوله گالوانیزه سرد

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1 تماس بگیرید
2 “3/4  1 تماس بگیرید
3 “1  1 تماس بگیرید
4 “1/4 1  1 تماس بگیرید
5 “1/2 1  1 تماس بگیرید
6 “2  1 تماس بگیرید
7 “1/4 2  1 تماس بگیرید
8 “3  1 تماس بگیرید
9 “4  1 تماس بگیرید

لیست قیمت لوله گالوانیزه گرم

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1 تماس بگیرید
2 “3/4  1 تماس بگیرید
3 “1  1 تماس بگیرید
4 “1/4 1  1 تماس بگیرید
5 “1/2 1  1 تماس بگیرید
6 “2  1 تماس بگیرید
7 “1/4 2  1 تماس بگیرید
8 “3  1 تماس بگیرید
9 “4  1 تماس بگیرید
10  “5  1 تماس بگیرید

لیست قیمت لوله گلخانه ای

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1 تماس بگیرید
2 “3/4  1 تماس بگیرید
3 “1  1 تماس بگیرید
4 “1/4 1  1 تماس بگیرید
5 “1/2 1  1 تماس بگیرید
6 “2  1 تماس بگیرید
7 “1/4 2  1 تماس بگیرید
8 “3  1 تماس بگیرید