قیمت اتصالات

قیمت اتصالات

لیست قیمت اتصالات دنده ای توپی (برزیل)

 

ردیف نام محصول “1/2 “3/4 “1 “1/4 1 “1/2 1 “2
1 زانو 90/000 120/000 185/000 250/000 350/000 830/000
2 چپقی 92/000 125/000 190/000 260/000 360/000 840/000
3 سراه 94/000 130/000 195/000 280/000 370/000 860/000
4 بوشن لبه دار 78/000 98/000 130/000 200/000 220/000 440/000
5 مغزی 80/000 105/000 140/000 220/000 230/000 550/000
6 درپوش 35/000 45/000 65/000 115/000 170/000 200/000
7 مهره ماسوره گالوانیزه 250/000 390/000 460/000 780/000 980/000 1/800/000
8 مهره ماسوره سیاه 220/000 350/000 420/000 720/000 900/000 1/600/000
9 روپیچ 98/000 115/000 185/000 230/000
10 زانو 45 درجه 90/000 120/000 185/000 250/000 350/000 830/000
11 چپقی 45 درجه 92/000 125/000 190/000
12 سراه تبدیلی”3/4 150/000
13 سراه تبدیلی”1 220/000 220/000
14 سراه تبدیلی”1/4 1 320/000 320/000 320/000
15 سراه تبدیلی”1/2 1 400/000 400/000 400/000 400/000
16 سراه تبدیلی”2 900/000 900/000 900/000 900/000 900/000
17 سراه تبدیلی”1/2 2 1/400/000 1/400/000 1/400/000 1/400/000
18 سراه تبدیلی”3 1/800/000 1/800/000 1/800/000 1/800/000
19 سراه تبدیلی”4 2500/000
20 تبدیل “3/4 65/000
21 تبدیل “1 115/000 115/000
22 تبدیل “1/4 1 170/000 170/000 170/000
23 تبدیل “1/2 1 185/000 185/000 185/000 185/000
24 تبدیل “2 250/000 250/000 250/000 250/000 250/000
25 تبدیل “1/2 2 450/000 450/000 450/000 450/000
26 تبدیل “3 700/000 700/000
27 تبدیل “4 1/000/000
28 تبدیل “5

لیست قیمت اتصالات دنده ای توپی (برزیل)

 

ردیف نام محصول “2 1/2 “3 “4 “5 “6
1 زانو 1/200/000 1/300/000 2/100/000 3/500/000 4/600/000
2 چپقی 1/250/000 1/400/000 2/200/000
3 سراه 1/300/000 1/500/000 2/300/000 5/000/000
4 بوشن لبه دار 750/000 980/000 1/200/000 2/750/000 3/500/000
5 مغزی 800/000 1/050/000 1/300/000 3/000/000 3/800/000
6 درپوش 520/000 580/000
7 مهره ماسوره گالوانیزه 3/000/000 3/500/000 4/400/000
8 مهره ماسوره سیاه 2/850/000 3/200/000 4/000/000
9 روپیچ
10 زانو 45 درجه 1/200/000 1/300/000 2/100/000
11 چپقی 45 درجه
12 سراه تبدیلی”3/4
13 سراه تبدیلی”1
14 سراه تبدیلی”1/4 1
15 سراه تبدیلی”1/2 1
16 سراه تبدیلی”2
17 سراه تبدیلی”1/2 2
18 سراه تبدیلی”3 1/800/000
19 سراه تبدیلی”4 2/500/000 2/500/000
20 تبدیل “3/4
21 تبدیل “1
22 تبدیل “1/4 1
23 تبدیل “1/2 1
24 تبدیل “2
25 تبدیل “1/2 2
26 تبدیل “3 700/000
27 تبدیل “4 1/000/000 1/000/000
28 تبدیل “5 1/200/000

لیست قیمت مک (MECH)

 

نام محصول “1/2 “3/4 “1 “1/4 1 “1/2 1 “2 “1/2 2 “3
بوشن 4/750 11/000 12/700 18/000 21/000 42/000 74/000 90/000
زانو 5/300 11/700 19/000 27/500 35/000
چپقی 5/800 19/000 26/500 35/000 80/000 107/000 128/000
سه راه 9/500 21/000 27/500 39/500 84/000 117/000 154/000
درپوش 3/200 4/200 64/00 10/700 15/000 18/000 48/000 53/000
مغزی 4/750 11/000 15/300 22/500 23/500
مهره ماسوره 16/500 32/000 42/500 69/000 255/000 286/000
مهره سیاه 32/000 39/000 59/000 112/000 190/000 2333/000
روپیچ توپیچ 4/800 8/500 13/000 19/000 23/500 43/000 58/500 85/000
زانو 45 درجه 12/000 19/000 27/500 35/000 74/000 107/000 128/000
چپقی 45 درجه 5/400 12/200 19/000 26/500 35/000 80/000 107/000 128/000
تبدیل “1/2*”3/4 4300 سه راه تبدیل “1/2*”3/4 12/800
تبدیل مختلف *”1 9/000 سه راه تبدیل مختلف *”1 22/500
تبدیل مختلف *”1/4 1 16/000 سه راه تبدیل مختلف *”1/4 1 32/000
تبدیل مختلف *”1/2 1 17/000 سه راه تبدیل مختلف *”1/2 1 39/000
تبدیل مختلف *”2 23/500 سه راه تبدیل مختلف *”2 85/000
تبدیل مختلف *”1/2 2 48/000 سه راه تبدیل مختلف *”1/2 2 117/000
تبدیل مختلف *”3 69/000 سه راه تبدیل مختلف *”3 154/000
تبدیل مختلف *”4 96/000 سه راه تبدیل مختلف *”4 235/000

 

 

 

 

قیمت شیرآلات

قیمت شیرآلات

به دلیل نوسانات قیمت لطفا با کارشناسان ما تماس بگیرید. همچنین جهت مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد شیرآلات کلیک نمایید.

لیست قیمت شیرآلات برنجی امین

نام کالا“1/2“3/4“1“11/4“11/2“2قیمت
شیر گازی برنجی امین######تماس بگیرید
شیر قفل شونده امین###تماس بگیرید

لیست قیمت شیرآلات سیم ایتالیا

“10

نام کالاشرح“2“21/2“3“4“5“6“8“10“12قیمت
شیر بالانس فلنچی اوریفیس سیم ایتالیاSIM3739B-PN16-10T0120C#########تماس بگیرید

لیست قیمت شیرآلات فاراب

نام کالاشرح“2“21/2“3“4“5“6“8“10“12“14“16
شیر فلکه کشویی اورینگی فارابF4-PN10(آب سرد و گرم)##########
شیر فلکه کشویی گرافیتی فارابF4-PN10(آب داغ)###########
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فارابF4-PN16(آب سرد و فاضلاب)##########
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فارابF5-PN16(آب سرد و گرم)###########
شیر فلکه کشویی رینگ برنزی فارابF5-PN16(آب داغ)###########
شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فارابF1-PN16(آب سرد و گرم)###########
شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فارابF6-PN16(آب سرد و فاضلاب)#######
شیر صافی با توری استیل فارابF1-PN16(آب داغ)###########
شیر سوپاپی (سوزنی) رینگ استیل فارابF1-PN16(آب داغ)###########

لیست قیمت شیرآلات کیتز

نام کالا“1/2“3/4“1“11/4“11/2“2“21/2“3قیمت
شیر فلکه کشویی کیتز########تماس بگیرید

لیست قیمت شیر آلات کیز ایران

نام کالاشرح“1/2“3/4“1“1/14“1/12“2“21/2“3قیمت
شیر فلکه کشویی برنجی کیز ایرانPN16-0to200C#######3تماس بگیرید
شیر فلکه کشویی برنجی آریا ایرانPN16-0to200C######تماس بگیرید
شیر صافی برنجی کیز ایرانPN16-0to150C######تماس بگیرید
شیر سوزنی سوپاپی برنجی کیز ایرانPN16-0to180C#تماس بگیرید
شیر یکطرفه خودکار دریچه ای برنجی کیز ایرانPN16-0to200C######تماس بگیرید
شیر یکطرفه فنری برنجی کیز ایرانPN16-0to200C######تماس بگیرید
شیر یکطرفه دریجه ای روپیچ کیز ایرانPN16-0to150Cتماس بگیرید
شیر توپی کلکتوری روپیچ کیز ایرانPN16-0to150C##تماس بگیرید
شیر کوپلی کیز ایران “16-1/2PN16-0to150Cتماس بگیرید
شیر پیسوار(فیلتر دار) کیز ایران “1* 1/2*2PN16-0to80Cتماس بگیرید
شیر پیسوار(فیلتر دار) کیز ایران “3* 1/2*8PN16-0to80Cتماس بگیرید
شیر آتش نشانی کیز ایرانPN16-0to80C#تماس بگیرید
فیلتر گاز کیز ایرانتماس بگیرید
شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمانتماس بگیرید

 لیست قیمت شیر آلات میراب

نام کالا“2“21/2“3“4“5“6“8“10“12“14قیمت
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN10##########تماس بگیرید
شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی میراب PN16##########تماس بگیرید
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN10##########تماس بگیرید
شیر فلکه کشویی زبانه فلزی میراب PN16##########تماس بگیرید
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی گلاب ولو) میراب PN10##########تماس بگیرید
شیر فلکه سوپاپی (سوزنی گلاب ولو) میراب PN16##########تماس بگیرید
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN10#######تماس بگیرید
شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای میراب PN16#######تماس بگیرید
شیر صافی تیپY میراب PN10##########تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنچ (ویفری) اهرمی میراب PN10#######تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنچ (ویفری) اهرمی میراب PN16#######تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنچ (ویفری) گیر بکسی میراب PN10##########تماس بگیرید
شیر پروانه ای بدون فلنچ (ویفری) گیربکسی میراب PN16##########تماس بگیرید
شیر صافی تیپY میراب PN16#########تماس بگیرید

قیمت لوله درزدار

قیمت لوله های درز دار

به دلیل نوسانات قیمت لطفا با کارشناسان ما تماس بگیرید. همچنینجهت مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد لوله های درز دار کلیک نمایید.

لیست قیمت لوله گازی سپنتا تهران

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1 560/000
2 “3/4  1 677/000
3 “1  1 890/000
4 “1/4 1  1 1/240/000
5 “1/2 1  1 1/480/000
6 “2  1 1/820/000
7 “1/2 2  1 2/150/000
8 “3  1 2/850/000
9 “4  1 4/710/000
10  “5  1 7/300/000

لیست قیمت لوله گازی سپاهان تهران

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1 588/000
2 “3/4  1 710/000
3 “1  1 934/500
4 “1/4 1  1 1/302/000
5 “1/2 1  1 1/554/000
6 “2  1 1/911/000
7 “1/2 2  1 2/257/500
8 “3  1 2/992/500
9 “4  1 4/945/500
10 “5 1 7/665/000

لیست قیمت لوله گازی آریاوا

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1 551/000
2 “3/4  1 666/845
3 “1  1 876/650
4 “1/4 1  1 1/221/400
5 “1/2 1  1 1/457/800
6 “2  1 1/792/700
7 “1/2 2  1 2/117/750
8 “3  1 2/807/250
9 “4 1 4/639/350
10 “5 1 7/190/500

لیست قیمت لوله گازی مرند

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1 568/400
2 “3/4  1 687/155
3 “1  1 903/350
4 “1/4 1  1 1/258/600
5 “1/2 1  1 1/502/200
6 “2  1 1/847/300
7 “1/2 2  1 2/182/250
8 “3  1 2/892/750
9 “4  1 4/780/650
10  “5  1 7/409/500

لیست قیمت لوله گازی سپنتا API

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1 تماس بگیرید
2 “3/4  1 تماس بگیرید
3 “1  1 تماس بگیرید
4 “1/4 1  1 تماس بگیرید
5 “1/2 1  1 تماس بگیرید
6 “2  1 تماس بگیرید
7 “1/4 2  1 تماس بگیرید
8 “3  1 تماس بگیرید

لیست قیمت لوله گازی سپاهان API

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1 تماس بگیرید
2 “3/4  1 تماس بگیرید
3 “1  1 تماس بگیرید
4 “1/4 1  1 تماس بگیرید
5 “1/2 1  1 تماس بگیرید
6 “2  1 تماس بگیرید
7 “1/4 2  1 تماس بگیرید
8 “3  1 تماس بگیرید

لیست قیمت لوله جدار چاه

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “6(5میل)  1 8/370/000
2 “6(6میل)  1 10/200/000
3 “6(7میل)  1 15/700/000
4 “8(6میل)  1 13/650/000
5 “8(7میل)  1 15/300/000
6 “8(8میل)  1 24/500/000
7 “10(6میل)  1 13/600/000
8 “10(7میل)  1 17/000/000
9 “10(8میل) 19/500/000
10 “10(9میل) 32/400/000
11 “12(6میل) 19/500/000
12 “12(8میل) 26/500/000
13 “12(10میل) 34/200/000

لیست قیمت لوله داربستی

ردیف سایز ضخامت شاخه قیمت
1 “1/2 1 2  1 تماس بگیرید
2 “1/2 1 2.35  1 تماس بگیرید
3 “1/2 1 2.5  1 تماس بگیرید

قیمت نبشی

قیمت نبشی

قیمت لوله مانیسمان

قیمت لوله مانیسمان

قیمت لوله گالوانیزه

قیمت لوله گالوانیزه

به دلیل نوسانات قیمت لطفا با کارشناسان ما تماس بگیرید. همچنین برای مشاهده اطلاعات بیشتر درباره لوله گالوانیزه کلیک نمایید.

لیست قیمت لوله گالوانیزه ساوه

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1 تماس بگیرید
2 “3/4  1 تماس بگیرید
3 “1  1 تماس بگیرید
4 “1/4 1  1 تماس بگیرید
5 “1/2 1  1 تماس بگیرید
6 “2  1 تماس بگیرید
7 “1/4 2  1 تماس بگیرید
8 “3  1 تماس بگیرید
9 “4  1 تماس بگیرید

لیست قیمت لوله گالوانیزه درپاد

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1 تماس بگیرید
2 “3/4  1 تماس بگیرید
3 “1  1 تماس بگیرید
4 “1/4 1  1 تماس بگیرید
5 “1/2 1  1 تماس بگیرید
6 “2  1 تماس بگیرید

لیست قیمت لوله گالوانیزه سرد

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1 تماس بگیرید
2 “3/4  1 تماس بگیرید
3 “1  1 تماس بگیرید
4 “1/4 1  1 تماس بگیرید
5 “1/2 1  1 تماس بگیرید
6 “2  1 تماس بگیرید
7 “1/4 2  1 تماس بگیرید
8 “3  1 تماس بگیرید
9 “4  1 تماس بگیرید

لیست قیمت لوله گالوانیزه گرم

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1 تماس بگیرید
2 “3/4  1 تماس بگیرید
3 “1  1 تماس بگیرید
4 “1/4 1  1 تماس بگیرید
5 “1/2 1  1 تماس بگیرید
6 “2  1 تماس بگیرید
7 “1/4 2  1 تماس بگیرید
8 “3  1 تماس بگیرید
9 “4  1 تماس بگیرید
10  “5  1 تماس بگیرید

لیست قیمت لوله گلخانه ای

ردیف سایز شاخه قیمت
1 “1/2  1 تماس بگیرید
2 “3/4  1 تماس بگیرید
3 “1  1 تماس بگیرید
4 “1/4 1  1 تماس بگیرید
5 “1/2 1  1 تماس بگیرید
6 “2  1 تماس بگیرید
7 “1/4 2  1 تماس بگیرید
8 “3  1 تماس بگیرید