جدول وزن لوله های گرم گالوانیزه

 

جدول وزن لوله های گرم گالوانیزه
وزن هر متر (kg)ضخامت لوله (mm)قطر لوله (mm)قطر لوله (inch)
0.51121.31.2
0.631.2521.31.2
0.741.521.31.2
0.97221.31.2
1.212.521.31.2
1.45321.31.2
0.66126.73.4
0.791.2526.73.4
0.961.526.73.4
1.24226.73.4
1.522.526.73.4
1.8132022-07-26 00:00:002022-03-04 00:00:00
وزن هر متر (kg)ضخامت لوله (mm)قطر لوله (mm)قطر لوله (inch)
0.83133.71
1.021.2533.71
1.231.533.71
1.61233.71
1.942.533.71
2.32333.71
2.683.533.71
3.05433.71
وزن هر متر (kg)ضخامت لوله (mm)قطر لوله (mm)قطر لوله (inch)
1.04142.21-1.4
1.281.2542.21-1.4
1.541.542.21-1.4
2.01242.21-1.4
2.482.542.21-1.4
2.95342.21-1.4
3.483.542.21-1.4
3.85442.21-1.4
1.19148.31-1.2
1.481.2548.31-1.2
1.771.548.31-1.2
2.29248.31-1.2
2.812.548.31-1.2
3.38348.31-1.2
3.913.548.31-1.2
4.42448.31-1.2
وزن هر متر (kg)ضخامت لوله (mm)قطر لوله (mm)قطر لوله (inch)
1.49160.32
1.851.2560.32
2.211.560.32
2.93260.32
3.642.560.32
4.32360.32
5.013.560.32
5.6246032
6.264.560.32
6.9560.32
7.635.560.32
8.13660.32
وزن هر متر (kg)ضخامت لوله (mm)قطر لوله (mm)قطر لوله (inch)
2.791.5762-1.2
3.72762-1.2
4.592.5762-1.2
5.483762-1.2
6.353.5762-1.2
7.24762-1.2
8.044.5762-1.2
9.855.5761-1.2
10.516762-1.2
وزن هر متر (kg)ضخامت لوله (mm)قطر لوله (mm)قطر لوله (inch)
4.38288.93
5.462.588.93
6.51388.93
7.563.588.93
8.58488.93
9.584.588.93
10.57588.93
11.745.588.93
12.51688.93
وزن هر متر (kg)ضخامت لوله (mm)قطر لوله (mm)قطر لوله (inch)